CHOVATELSKÁ STANICE

LIBAMI

Novinky | Úvod | Odkazy | Story | Memory | Kontakt | Juniorhandling | Krycí psi
Charakteristika plemen | Naši psi | Výrobky | Fotogalerie |  Štěňata

štěňata - puppies  2013
   Jack Russell Terrier  litter  " J "

13.8.2013 se narodila štěňátka - the puppies were born.
Plánovaný odběr - ready to go - 1.10.2013             

CHOVATELSKÝ SERVIS   

JRT s PP nebo bez?
Mýty, rozdíly a finance.

Proč nekupovat štěně  bez Průkazu původu?! 
    

dam  Eimmy Lisa Libami                                                 sire  JCH Dobiáš z Velfíku
Belgie 50% / Austrálie 50%                                                                                        100% Austrálie
     

                   

Babička ze strany matky Eimmy - Lisa pochází z Belgie, dědeček ze strany matky Dixie ze Švédska, ale oba jeho rodiče pochází z Austrálie, oba rodiče otce Dobiáše jsou z Austrálie. To zaručuje absolutní nepříbuznost a velkou genovou variabilitu. Tento vrh má 75% australský rodokmen. Široký genofond je nejlepší zárukou pevného zdraví štěňátek a prakticky vylučuje možnost výskytu genetických vad, jak je tomu možné u příbuznějších spojení. V rodokmenu rodičů nejsou žádní čeští předkové, štěňátka z tohoto spojení jsou absolutně nepříbuzná na český chov.
Otec Dobiáš z Velfíku je úspěšný pes, prakticky na všech svých výstavách obsadil první místo a získal titul. Je narozený v ČR po rodičích importovaných z Austrálie. Jeho otec Multi.CH. Lemosa Hopes MANDRAKE "Wizard" je jedním z nejlepších JRT u nás.

Oba rodiče mají vyšetření luxace patelly 0/0, vyšetřeno oční pozadí - PRA, CAT, LL negativní, audiometrická testace BAER - oboustranně normální potenciály, oboustranně slyšící. U otce v únoru 2013 a u matky před krytím provedeno vyšetření krve včetně celkové biochemie včetně sono vyšetření ledvin. Oba rodiče mají správný tvar i uložení ledvin a správnou funkci štítné žlázy (29 a 30 ng/l).
Jsou absolutně zdraví a toto spolu s jejich absolutní nepříbuzností je vysokou zárukou zdraví štěňátek, což je prvořadé. Otec je aktivní canissterapeutický pes ve speciální škole v Poličce, kam dochází 1x týdně. Je rovněž aktivním loveckým psem, vynikající v norování. Oba rodiče provozují a milují coursing i agility.
Předností obou rodičů je silná a pevná kostra, korektní stavba těla, krásná hlava a neagresivní a přátelská povaha. Oba mají vynikající pohyb. Očekáváme štěňátka kvalitního exteriéru a pevné, přátelské a aktivní povahy. Štěňátka budou vhodná k dalšímu chovu a hlavně jako zdravý rodinný přítel.

Grandma of this litter Lisa comes from Belgium, grandfather Dixie from Sweden, but his parents come from Australia, both parents of father Dobias are from Australia. This ensures absolute foreignness and a large genetic variability. Wide gene pool is the best guarantee of good health puppies and virtually eliminates the possibility of genetic defects, as is more akin to the connection. In the pedigree of parents aren´t  no czech ancestors, puppies from this litter are completely unrelated to Czech breeding. This litter has 75% australian pedigree.
Father Dobi
as of Velfik is successful male virtually all their exhibitions took first place and won the title. It is born in the Czech Republic from parents imported from Australia. His father Multi.CH. Lemosa Hopes Mandrake "Wizard" is one of the best JRT with our country.
Both parents have examination patella luxation 0/0, eyes tests - PRA, CAT, LL negative, audiometric testing of BAER - both normal potentials, bilateral hearing. The father in February 2013 and mother before mating have blood tests including total biochemistry, including ultrasound examination of the kidneys. Both parents have the right shape and saving kidney and proper functioning of the thyroid gland (29 and
30 ng / l). They are absolutely healthy and this together with their absolute foreignness is a guarantee of high health puppies, which is paramount. Father is active canissterapeutic dog at a special school in Polička 1x a week. It is also an active hunting dog, excellent in bolting. Both parents love coursing and agility.
The advantage of both parents is strong and solid skeleton, correct physique, beautiful head and non-aggressive and friendly nature. Both have excellent movement.We expect puppies quality exterior and solid, friendly and active nature. Puppies will be suitable for breeding, and especially as a healthy family friend.
 
 


Dixie - otec Eimmy / sire of Eimmy


Wizard - otec Dobiáše / sire of Dobias

 

"ABU"
Judas Kiss of Libami 
 

pes / male, bílý s hnědými znaky                       export the Slovakia
white with brown markings                 

 
"EDDIE"
Joyful Jigger of Libami
  ♂

pes / male, bílý s hnědými znaky                       export the Slovakia
white with brown markings

 
"TESSA"
Juicy Tessa of Libami  

fena / female, bílá s hnědými znaky
white with brown markings

 
"SISSY"
Jelly Bean Sissy of Libami 

fena / female, bílá s hnědými znaky
white with brown markings           

 
"KESSIE"
Jovial Kessie of Libami 

fena / female, bílá s hnědými znaky
white with brown markings           

 

 

1.4.2015 Eddie  
 

 

 

28.1.2014 Eddie  

 

 

 

16.12.2013 Tessa

Dobrý den pane Kyncle,
posílám aspoň dvě fotečky Tessy/Berušky- akorát jí byly 4 měsíce, tak jsem ji vyblejskla. Je moc pěkná a taky šikovná. Chválí ji jako výbornou i cvičitel v psí škole, kam na individuální hodiny jednou týdně chodíme, tak doufám, že to co v ní je, nepokazím. Je vnímavá, učenlivá a se zájmem....
Martina Hrdličková


 

 

4.11.2013 Eddie

 

19.9.2013 štěňátka mají 5,5 týdne, již chodí ven a výborně se socializují. Jsou krásná, velmi silná, veselá a nebojácná.
Všechna štěňátka jsou zadaná.
Puppies are 5,5 weeks old, they go out and they learn new things. They are beautiful, very strong, cheerful and fearless.
All puppies reserved.
 

 

 

12.9.2013 štěňátka mají 4,5 týdne, již jsou přestěhována do většího a pravidelně 4x denně dokrmována. Již je bereme po chvilkách ven.
Dostávají probiotika a tráví a prospívají výborně. Dnes byla podruhé odčervena.
Puppies are 4,5 weeks old, they are moved to a bigger place. They are beautiful, clean and they are fatties: o))
They receive probiotics and their digestion works very well. They were dewormed for the second time.
 
Abu - volný / available

   
Tessa - volná / available

Tessa a Kessie


Tessa a Eddie
 
   
Kessie
 
   
Eddie

 
   
Sissy

 
Sissy a Abu

 

 

 

5.9.2013 štěňátka mají 3,5 týdne. Začínáme přikrmovat krmivem Royal Canin Starter. Zde jsou nové fotografie.
The puppies are 3,5 weeks old. They eat Royal Canin Starter and they are eating very well. There are some new photos.

Tessa


KessieSissyEddieAbu


 


27.8.2013
štěňátka mají 2 týdny, váží 700 - 760 g. Jsou velká a silná, prospívají výborně.
Jsou poprvé odčervena, dostávají také probiotika, aby dobře trávila. Zde jsou nové fotografie.
Puppies are 2 weeks old and they weigh 700 - 750 g. They are very strong and they are doing very well. They were dewormed for the first time, they also receive probiotics so that they can digest well. Here are the new photos.
 
kluc i/ boys

   
Abu - volný / available


Eddie - zadaný / reserved


   
Holky / girls

   
Kessie - volná / available

 

Tessa - volná / available


 

Sissy - zadaná / reserved


 

18.8.2013 štěňátka prospívají výborně, váží 320-360 g.
The puppies are 5 days old, their weight is 320 - 360 g.
 
 
EDDIE


EDDIE

ABU

ABU

KESSIE

SISSYTESSA


 


13.8.2013
se narodila štěňátka. Je jich pět, tři fenky a dva pejsci.
The puppies were born. We have 3 females and 2 males wonderful colours and markings.

Štěňátka mají zajímavé zbarvení. Všechna jsou aktivní a velmi vyrovnaná, porodní váha 200 - 225 g.
   Puppies have interesting colors. All are active and very balanced with birth weight 200 - 225 g.
 

ABU


 
   
EDDIE

 
   

TESSASISSY


 
   
KESSIE


 

 

..:: TEL   777 587 649 ::..

Pro více informací a rezervaci štěňátka nás, prosím, kontaktujte.
For more information and reservation of puppy contact me, please.

libami@seznam.cz