CHOVATELSKÁ STANICE

LIBAMI

Novinky | Úvod | Odkazy | Story | Memory | Kontakt | Juniorhandling | Krycí psi
Charakteristika plemen | Naši psi | Výrobky | Fotogalerie |  Štěňata

štěňata - puppies  2014
   Jack Russell Terrier  litter  " K "

28.5.2014 se narodila štěňátka - the puppies were born.
Plánovaný odběr - ready to go - 23.7.2014             

CHOVATELSKÝ SERVIS   

JRT s PP nebo bez?
Mýty, rozdíly a finance.

Proč nekupovat štěně  bez Průkazu původu?! 
    

dam  Eimmy Lisa Libami                                                 sire  JCH Dobiáš z Velfíku
Belgie 50% / Austrálie 50%                                                                                        100% Austrálie
     

                   

Babička ze strany matky Eimmy - Lisa pochází z Belgie, dědeček ze strany matky Dixie ze Švédska, ale oba jeho rodiče pochází z Austrálie, oba rodiče otce Dobiáše jsou z Austrálie. To zaručuje absolutní nepříbuznost a velkou genovou variabilitu. Tento vrh má 75% australský rodokmen. Široký genofond je nejlepší zárukou pevného zdraví štěňátek a prakticky vylučuje možnost výskytu genetických vad, jak je tomu možné u příbuznějších spojení. V rodokmenu rodičů nejsou žádní čeští předkové, štěňátka z tohoto spojení jsou absolutně nepříbuzná na český chov.
Otec Dobiáš z Velfíku je úspěšný pes, prakticky na všech svých výstavách obsadil první místo a získal titul. Je narozený v ČR po rodičích importovaných z Austrálie. Jeho otec Multi.CH. Lemosa Hopes MANDRAKE "Wizard" je jedním z nejlepších JRT u nás.

Oba rodiče mají vyšetření luxace patelly 0/0, vyšetřeno oční pozadí - PRA, CAT, LL negativní, audiometrická testace BAER - oboustranně normální potenciály, oboustranně slyšící. U otce v lednu 2014 a u matky před krytím provedeno vyšetření krve včetně celkové biochemie včetně sono vyšetření ledvin. Oba rodiče mají správný tvar i uložení ledvin a správnou funkci štítné žlázy (30 a 31 ng/l).
Jsou absolutně zdraví a toto spolu s jejich absolutní nepříbuzností je vysokou zárukou zdraví štěňátek, což je prvořadé. Otec je aktivní canissterapeutický pes ve speciální škole v Poličce, kam dochází 1x týdně. Je rovněž aktivním loveckým psem, vynikající v norování. Oba rodiče provozují a milují coursing i agility.
Předností obou rodičů je silná a pevná kostra, korektní stavba těla, krásná hlava a neagresivní a přátelská povaha. Oba mají vynikající pohyb. Očekáváme štěňátka kvalitního exteriéru a pevné, přátelské a aktivní povahy. Štěňátka budou vhodná k dalšímu chovu a hlavně jako zdravý rodinný přítel.

Grandma of this litter Lisa comes from Belgium, grandfather Dixie from Sweden, but his parents come from Australia, both parents of father Dobias are from Australia. This ensures absolute foreignness and a large genetic variability. Wide gene pool is the best guarantee of good health puppies and virtually eliminates the possibility of genetic defects, as is more akin to the connection. In the pedigree of parents aren´t  no czech ancestors, puppies from this litter are completely unrelated to Czech breeding. This litter has 75% australian pedigree.
Father Dobi
as of Velfik is successful male virtually all their exhibitions took first place and won the title. It is born in the Czech Republic from parents imported from Australia. His father Multi.CH. Lemosa Hopes Mandrake "Wizard" is one of the best JRT with our country.
Both parents have examination patella luxation 0/0, eyes tests - PRA, CAT, LL negative, audiometric testing of BAER - both normal potentials, bilateral hearing. The father in February 2013 and mother before mating have blood tests including total biochemistry, including ultrasound examination of the kidneys. Both parents have the right shape and saving kidney and proper functioning of the thyroid gland (29 and
30 ng / l). They are absolutely healthy and this together with their absolute foreignness is a guarantee of high health puppies, which is paramount. Father is active canissterapeutic dog at a special school in Polička 1x a week. It is also an active hunting dog, excellent in bolting. Both parents love coursing and agility.
The advantage of both parents is strong and solid skeleton, correct physique, beautiful head and non-aggressive and friendly nature. Both have excellent movement.We expect puppies quality exterior and solid, friendly and active nature. Puppies will be suitable for breeding, and especially as a healthy family friend.
 
 


Dixie - otec Eimmy / sire of Eimmy


Wizard - otec Dobiáše / sire of Dobias

 

"BARNEY"
Kid Gloves by Libami  
 

pes , trikolor
male, tricolor                 

 
"FREDY"
 Knee Slapper of Libami  
 

pes, trikolor
male, tricolor

 
"KILEY"
Key Position of Libami  
 

fena, trikolor
female,
tricolor                   export the Slovakia

 

 

18.8.2013 štěňátka mají 5 týdnů. Byla podruhé odčervena. Začínáme s jejich socializací.
Vypadají výborně, jsou skvěle stavěná, mají vynikající kostru i pevnou povahu. Zde jsou nové fotografie.
The puppies are 5 weeks old. There are some new photos.

 
   


 

24.6.2014 štěňátka mají 4 týdny, již jsou přestěhována do většího prostoru v domě a pravidelně 4x denně dokrmována.
Jsou krásná, čistá a tlusťoučká:o)) Dostávají probiotika a tráví a prospívají výborně. Dnes byla podruhé odčervena.
Puppies are four weeks old, they are moved to a bigger place. They are beautiful, clean and they are fatties: o))
They receive probiotics and their digestion works very well. They were dewormed for the second time.

 

17.6.2014 štěňátka mají 3 týdny, váží 1000 - 1100 g. Jsou silná, všechna mají velmi kvalitní srst. Právě začínáme dokrmovat a budeme je stěhovat do většího prostoru. Všechna štěňátka jsou zadaná. Zde jsou nové fotografie.
Puppies are 3 weeks old
and they weigh 1000 - 1100 g. There are new photos.

KILROY  
   
FREDY  
 
   
KILEY  


 

9.6.2014

štěňátka mají 12 dní a všechna prospívají výborně. Mají 600-700 g.
Puppies are 12 days old and all of them doing very well.
They weigh 600-700 g.

 

FREDY

 

 

KILROY

 
 
 

KILEY

 

 

28.5.2014 dnes se narodila štěňátka. Jsou tři, jedna fenka a dva pejsci.
The puppies were born. We have 1 female and 2 males.

Štěňátka mají zajímavé zbarvení. Všechna jsou aktivní a velmi vyrovnaná, porodní váha 210 - 240 g.
   Puppies have interesting colors. All are active and very balanced with birth weight 210 - 240 g.

   
KILROY  
   
FREDY  
   
KILEY  
 

 

 

..:: TEL   777 587 649 ::..

Pro více informací a rezervaci štěňátka nás, prosím, kontaktujte.
For more information and reservation of puppy contact me, please.

libami@seznam.cz