CHOVATELSKÁ STANICE

LIBAMI

Novinky | Úvod | Odkazy | Story | Memory | Kontakt | Juniorhandling | Krycí psi
Charakteristika plemen | Naši psi | Výrobky | Fotogalerie |  Štěňata
 

libami@seznam.cz

..:: TEL. 00420 777 587 649 ::..


štěňata - puppies  2015
   Jack Russell Terrier  litter  " N "

15.2.2015 se narodila štěňátka - the puppies were born.
Plánovaný odběr - ready to go - 12.4.2015             

CHOVATELSKÝ SERVIS   

JRT s PP nebo bez?
Mýty, rozdíly a finance.

Proč nekupovat štěně  bez Průkazu původu?! 
    

dam  Eimmy Lisa Libami                                                 sire  JCH Dobiáš z Velfíku
Belgie 50% / Austrálie 50%                                                                                        100% Austrálie
     

                   

Babička ze strany matky Eimmy - Lisa pochází z Belgie, dědeček ze strany matky Dixie ze Švédska, ale oba jeho rodiče pochází z Austrálie, oba rodiče otce Dobiáše jsou z Austrálie. To zaručuje absolutní nepříbuznost a velkou genovou variabilitu. Tento vrh má 75% australský rodokmen. Široký genofond je nejlepší zárukou pevného zdraví štěňátek a prakticky vylučuje možnost výskytu genetických vad, jak je tomu možné u příbuznějších spojení. V rodokmenu rodičů nejsou žádní čeští předkové, štěňátka z tohoto spojení jsou absolutně nepříbuzná na český chov.
Otec Dobiáš z Velfíku je úspěšný pes, prakticky na všech svých výstavách obsadil první místo a získal titul. Je narozený v ČR po rodičích importovaných z Austrálie. Jeho otec Multi.CH. Lemosa Hopes MANDRAKE "Wizard" je jedním z nejlepších JRT u nás.

Oba rodiče mají vyšetření luxace patelly 0/0, vyšetřeno oční pozadí - PRA, CAT, LL negativní, audiometrická testace BAER - oboustranně normální potenciály, oboustranně slyšící. U otce v lednu 2014 a u matky před krytím provedeno vyšetření krve včetně celkové biochemie včetně sono vyšetření ledvin. Oba rodiče mají správný tvar i uložení ledvin a správnou funkci štítné žlázy (30 a 31 ng/l).
Jsou absolutně zdraví a toto spolu s jejich absolutní nepříbuzností je vysokou zárukou zdraví štěňátek, což je prvořadé. Otec je aktivní canissterapeutický pes ve speciální škole v Poličce, kam dochází 1x týdně. Je rovněž aktivním loveckým psem, vynikající v norování. Oba rodiče provozují a milují coursing i agility.
Předností obou rodičů je silná a pevná kostra, korektní stavba těla, krásná hlava a neagresivní a přátelská povaha. Oba mají vynikající pohyb. Očekáváme štěňátka kvalitního exteriéru a pevné, přátelské a aktivní povahy. Štěňátka budou vhodná k dalšímu chovu a hlavně jako zdravý rodinný přítel.

Grandma of this litter Lisa comes from Belgium, grandfather Dixie from Sweden, but his parents come from Australia, both parents of father Dobias are from Australia. This ensures absolute foreignness and a large genetic variability. Wide gene pool is the best guarantee of good health puppies and virtually eliminates the possibility of genetic defects, as is more akin to the connection. In the pedigree of parents aren´t  no czech ancestors, puppies from this litter are completely unrelated to Czech breeding. This litter has 75% australian pedigree.
Father Dobi
as of Velfik is successful male virtually all their exhibitions took first place and won the title. It is born in the Czech Republic from parents imported from Australia. His father Multi.CH. Lemosa Hopes Mandrake "Wizard" is one of the best JRT with our country.
Both parents have examination patella luxation 0/0, eyes tests - PRA, CAT, LL negative, audiometric testing of BAER - both normal potentials, bilateral hearing. The father in February 2013 and mother before mating have blood tests including total biochemistry, including ultrasound examination of the kidneys. Both parents have the right shape and saving kidney and proper functioning of the thyroid gland (29 and
30 ng / l). They are absolutely healthy and this together with their absolute foreignness is a guarantee of high health puppies, which is paramount. Father is active canissterapeutic dog at a special school in Polička 1x a week. It is also an active hunting dog, excellent in bolting. Both parents love coursing and agility.
The advantage of both parents is strong and solid skeleton, correct physique, beautiful head and non-aggressive and friendly nature. Both have excellent movement.We expect puppies quality exterior and solid, friendly and active nature. Puppies will be suitable for breeding, and especially as a healthy family friend.
 
 


Dixie - otec Eimmy / sire of Eimmy


Wizard - otec Dobiáše / sire of Dobias

 

"NANOOK"
Nanook Bobo Libami 
 

pes / male, bílý s hnědými znaky                      
white with brown markings                 

 
"NEMO"
Nemo Bobo Libami
  ♂

pes / male, bílý s hnědými znaky                      
white with brown markings

 
"NILS"
Nils Bobo Libami
 ♂

pes / male, bílý s hnědými znaky                      
white with brown markings

 
"NIKY"
Niky Eimmy Libami 

fena / female, bílá s hnědými znaky
white with brown markings           

 
"NANCY"
Nancy Eimmy Libami 

fena / female, bílá s hnědými znaky
white with brown markings           

 

 

7.5.2015  NANCY

 

 

12.4.2015 štěňátka mají 8 týdnů. Zde jsou poslední fotografie před odběrem s malými Parson Russelly.

 

29.3.2015 štěňátka mají 6 týdnů, byla potřetí odčervena, očkována a otetována. Chodí již ven a probíhá poctivá socializace. Jsou zdravá, silná a nebojácná. Všechna štěňátka jsou již zadaná. Za týden již bude možný odběr.


 

14.3.2015 štěňátka mají 4 týdny, byla podruhé odčervena. Aktuální váha je 1,2 - 1,3 kg, jsou silná a velmi vyrovnaná.
Puppies are 2 weeks old.

Nills
Nanook
Niky
Nills
Nemo
Nemo
Niky
Niky
Nanook a Nancy
Nills
Nills
Nancy a Nanook

 

1.3.2015 štěňátka mají 2 týdny, byla poprvé odčervena. Puppies are 2 weeks old.

Niky

 

Nancy

 


 

Nemo

 


 

Nanook

 

Nills

 


 

23.2.2015 štěňátka mají týden, mají se výborně. Jejich váha po týdnu je přes 500 g.
   Puppies are 1 week old, they are doing very well. Their weight is over 500 g.

 

15.2.2015 se narodila štěňátka. Je jich pět, dvě fenky a tři pejsci.
The puppies were born. We have 2 females and 3 males wonderful colours and markings.

Štěňátka mají zajímavé zbarvení. Všechna jsou aktivní a velmi vyrovnaná, porodní váha 205 - 232 g.
   Puppies have interesting colors. All are active and very balanced with birth weight 205 - 232 g.

NANOOK  
   
NEMO  
   
NILS  
   
NIKY  
   
NANCY  
   

 


 

 

 

..:: TEL   777 587 649 ::..

Pro více informací a rezervaci štěňátka nás, prosím, kontaktujte.
For more information and reservation of puppy contact me, please.

libami@seznam.cz