CHOVATELSKÁ STANICE

LIBAMI

Novinky | Úvod | Odkazy | Story | Memory | Kontakt | Juniorhandling | Krycí psi
Charakteristika plemen | Naši psi | Výrobky | Fotogalerie |  Štěňata

štěňata - puppies  2016
   Jack Russell Terrier  litter  " O "

26.2.2016 se narodila štěňátka - the puppies were born.
Plánovaný odběr - ready to go - 15.4.2016             

CHOVATELSKÝ SERVIS   

JRT s PP nebo bez?
Mýty, rozdíly a finance.

Proč nekupovat štěně  bez Průkazu původu?! 
    

dam B´Ozzie Lisa Libami                                          sire  JCH Dobiáš z Velfíku
Belgie / Francie                                                                                        Austrálie

                   

Babička ze strany matky Ozzie Lisa pochází z Belgie, dědeček ze strany matky Atrix z Francie, kdežto oba rodiče otce Dobiáše jsou z Austrálie. To zaručuje absolutní nepříbuznost a velkou genovou variabilitu. Široký genofond je nejlepší zárukou pevného zdraví štěňátek a prakticky vylučuje možnost výskytu genetických vad, jak je tomu možné u příbuznějších spojení. V rodokmenu rodičů nejsou žádní čeští předkové, štěňátka z tohoto spojení jsou absolutně nepříbuzná na český chov.
Otec Dobiáš z Velfíku je úspěšný pes, prakticky na všech svých výstavách obsadil první místo a získal titul. Je narozený v ČR po rodičích importovaných z Austrálie. Jeho otec Multi.CH. Lemosa Hopes MANDRAKE "Wizard" je jedním z nejlepších JRT u nás.

Oba rodiče mají vyšetření luxace patelly 0/0, vyšetřeno oční pozadí - PRA, CAT, LL negativní, audiometrická testace BAER - oboustranně normální potenciály, oboustranně slyšící. U otce v únoru 2014 a u matky před krytím provedeno vyšetření krve včetně celkové biochemie včetně sono vyšetření ledvin. Oba rodiče mají správný tvar i uložení ledvin a správnou funkci štítné žlázy (30 a 28 ng/l).
Jsou absolutně zdraví a toto spolu s jejich absolutní nepříbuzností je vysokou zárukou zdraví štěňátek, což je prvořadé. Otec je aktivní canissterapeutický pes ve speciální škole v Poličce, kam dochází 1x týdně. Je rovněž aktivním loveckým psem, vynikající v norování. Oba rodiče provozují a milují coursing i agility.
Předností obou rodičů je silná a pevná kostra, korektní stavba těla, krásná hlava a neagresivní a přátelská povaha. Oba mají vynikající pohyb.

otec Dobiáš
Očekáváme štěňátka kvalitního exteriéru a pevné, přátelské a aktivní povahy. Štěňátka budou vhodná k dalšímu chovu a hlavně jako zdravý rodinný přítel.
 

Grandma of this litter Lisa comes from Belgium, grandfather Atrix from France, while both parents of father Dobias are from Australia. This ensures absolute foreignness and a large genetic variability. Wide gene pool is the best guarantee of good health puppies and virtually eliminates the possibility of genetic defects, as is more akin to the connection. In the pedigree of parents aren´t  no czech ancestors, puppies from this litter are completely unrelated to Czech breeding.
Father Dobiáš of Velfíku is successful male virtually all their exhibitions took first place and won the title. It is born in the Czech Republic
from parents imported from Australia. His father Multi.CH. Lemosa Hopes Mandrake "Wizard" is one of the best JRT with our country.
Both parents have examination patella luxation 0/0, eyes tests - PRA, CAT, LL negative, audiometric testing of BAER - both normal potentials, bilateral hearing. The father in February 2014 and mother before mating have blood tests including total biochemistry, including ultrasound examination of the kidneys. Both parents have the right shape and saving kidney and proper functioning of the thyroid gland (30 and 28 ng / l). They are absolutely healthy and this together with their absolute foreignness is a guarantee of high health puppies, which is paramount. Father is active canissterapeutic dog at a special school in Polička 1x a week. It is also an active hunting dog, excellent in bolting. Both parents love coursing and agility.
The advantage of both parents is strong and solid skeleton, correct physique, beautiful head and non-aggressive and friendly nature. Both have excellent movement.We expect puppies quality exterior and solid, friendly and active nature. Puppies will be suitable for breeding, and especially as a healthy family friend.
 

Wizard děd - otec Dobiáše


 


 
"OBINO"
Obino Bobo Libami  
 

pes , trikolor                  export the Austria
male, tricolor                 

 
"OHIO"
Ohio Bobo Libami  
 

pes , trikolor
male, tricolor                 

 
"OZO"
Ozo Bobo
Libami  
 

pes , trikolor                  export the Austria
male, tricolor                 

 
"OTTIE"
Ottie
Ozzie Libami  
 

fena, trikolor            
female, tricolor                  

 

 

28.3.2016 štěňátka mají 4,5 týdne.

 

20.3.2016 štěňátka mají 3,5 týdne. Váží kolem 1000 g.

 

6.3.2016  9 dní

 

26.2.2016  se narodila štěňátka. Jsou čtyři, jedna fenka a tři pejsci.
The puppies were born. We have 1 female and 3 males.

Štěňátka mají zajímavé zbarvení. Všechna jsou aktivní, porodní váha 160 - 190 g.
   Puppies have interesting colors. All are active with birth weight 160 - 190 g.
 
   
fenka  
   
pejsek 1  
   
pejsek 2  
   
pejsek 3  

 

 

 

..:: TEL   777 587 649 ::..

Pro více informací a rezervaci štěňátka nás, prosím, kontaktujte.
For more information and reservation of puppy contact me, please.

libami@seznam.cz