Na tomto snímku vidíme výrazný ústup teplotních změn a tedy bolestí po 3 měsících používání vakuové matrace