Barevný jen pár měsíců

12. 2. 2024 | | By | 0 Comments


IRSKà OSTROV SKELLIG ROCK je každým rokem obležen mnoha návÅ¡tÄ›vníky. Nejsou to ale turisté, kteří si tu zaplatili dovolenou. PÅ™ilétají sem tisíce hnízdících moÅ™ských ptáků. Jedním z nich je papuchalk bÄ›lobradý. KrásnÄ› zbarvený pták, který má zvláštnÄ› posazené oÄi. Díky nim se stále tváří, jako by mu celý svÄ›t ubližoval. Zajímavé je jejich zbarvení.
racek stříbřitý

§  Když byste je viděli na irských ostrovech na jaře a v létě, mohli byste obdivovat krásné barvy, kterými je příroda obdařila.
§  Z tÄ›chto ostrovů odlétají koncem Äervence a míří do severního Atlantiku a Severního ledového oceánu.
Tam ale nikde nehnízdí. Většinou je jim domovem otevřený oceán. Je naprosto úžasné, že dokáží sedět na vodě, která je zmítána obřími vlnami.
§  A právě v tu dobu se jejich barvy ztrácí. Jako by jim rozbouřené moře jejich krásu smylo.
mořský pták

Nenechaví rackové

V zimÄ› se tito ptáci musejí vypořádat s Poseidonem, v létÄ› s nenechavými racky. Papuchalkové hnízdí v norách, které si vyhloubí na travnatých svazích. Hnízdo si vystelou trávou, peřím a moÅ™skými Å™asami. Po vysezení mláÄat se do péÄe zapojí oba rodiÄe.
o   Prakticky celý den se nezastaví a jen shánÄ›jí nÄ›co do zobáÄku pro svá hladová mláÄata.
o   Někdy se pouštějí za potravou i do velkých hloubek.
o   Pod hladinou jim silná křídla slouží jako výkonná pádla.
papuchalka s potravou
Papuchalkové mají chytÅ™e uzpůsobený zobák, který jim dovolí držet až tÅ™icet rybek naráz. A teÄ nastává problém. Jak se dostat zpÄ›t ke svým mláÄatům i s úlovkem? Na cestÄ› totiž hlídkují hladoví a vychytralí rackové, kteří jsou líní si sami sehnat potravu. Ukrást ji papuchalkům jim pÅ™ijde pohodlnÄ›jší. Papuchalkové si pomáhají tím, že ostrov nÄ›kolikrát obkrouží, až vyhodnotí správnou situaci na pÅ™istání. Takto se musejí snažit celých padesát dnů, dokud nejsou jejich potomci schopni sami vyletÄ›t na moÅ™e.