K čemu všemu se používají vypínače

21. 11. 2019 | Elektro | By | 0 Comments


Možná se to bude zdát zvláštním, ale vypínaÄe jsou jedním z nejvíce pÅ™ehlížených zařízení. Možná je to způsobeno tím, že jsme si je zvykli používat dnes a dennÄ›, že si ani neuvÄ›domujeme, kde vÅ¡ude je najdeme, a to nejen v domácnostech.
server s odkrytými vypínaÄi
Typickým příkladem může být rozsvÄ›cení stropních svÄ›tel. To dÄ›láme snad dennÄ›, možná s výjimkou dnů, kdy je Äást dne, po kterou je venku svÄ›tlo, nejdelší. V zimÄ› bychom se bez nÄ›j naopak neobeÅ¡li.

A v domácnostech jeÅ¡tÄ› zůstaneme. StaÄí si jen uvÄ›domit, kolik nejrůznÄ›jších přístrojů a nástrojů dennÄ› používáte a kde máte vypínaÄ, aniž si to plnÄ› uvÄ›domujete. Například jen v kuchyni je to mikrovlnná trouba, klasická trouba, sporák, rychlovarná konvice, a to jsou jen vÄ›ci, které používáme dennÄ›. Pak jsou tu jeÅ¡tÄ› takové, které se používají jen obÄas, jako je mixér nebo Å¡lehaÄ.

Když se pÅ™esuneme do obývacího pokoje, zde máme televizi, DVD a Blu-Ray pÅ™ehrávaÄe, a to vÄetnÄ› dálkových ovládání. NemluvÄ› samozÅ™ejmÄ› o poÄítaÄi, který je dnes souÄástí prakticky každé rodiny.

OvÅ¡em nenajdeme je jen doma. VÄ›dÄ›li jste například, že i páÄka pro zvedání Äi snižování okýnka v autÄ› je svým způsobem vypínaÄ? Je to tak, stejnÄ› jako zapalování.
vypínaÄ na dotykové obrazovce
V nejrůznÄ›jších továrnách a fabrikát jsou pak souÄástí i tÄ›ch nejsložitÄ›jších montážních strojů. Je koneckonců nutné mít možnost je v případÄ›, že se nÄ›co porouchá, okamžitÄ› zastavit. Dnes vypínány na noc obvykle nejsou, neboÅ¥ pracují po 24 hodin dennÄ›, pouze se střídají operátoÅ™i. ObÄas je vÅ¡ak nutno je odstavit například kvůli prohlídce Äi nutné opravÄ›.

Jak je vidÄ›t, najdeme je skuteÄnÄ› prakticky vÅ¡ude. Je jen Å¡koda, že jsme si na nÄ› zvykli již tak, že je ani nevnímáme, ani přínos, který pro nás mají. A pÅ™edevším to, jak moc dÄ›lají naÅ¡e životy jednodušší. Možná je na Äase, abychom se o nÄ› zaÄali trochu více zajímat a lépe se starat.