Knihy v mobilu

23. 4. 2024 | Mobil | By | 0 Comments


Ty základní jsou vÄ›tÅ¡inou již v nÄ›m hned pÅ™i koupi. Takže ty ostatní se tam musejí pÅ™idat pÅ™es aplikaci. Například knihovnu. Pokud ji nemáte online na Google, můžete si vybrat ze spousty aplikací, které vám knihovnu v mobilu zřídí. ProÄ? No pÅ™ece proto, abyste se mohli tÅ™eba vzdÄ›lávat, nebo si Äíst jen tak knihu kterou máte rádi a nemuseli s sebou tahat těžkou a neforemnou knihu. Aplikací je spousta a vÄ›tÅ¡ina jich umí knihu i elektronicky Äíst. Není to sice bůhví jaký zážitek, ale pÅ™ece jen, když má ÄlovÄ›k tÅ™eba unavené oÄi a chce pokraÄovat, tak na chvíli to jde. Běžná aplikace si knihy seÅ™adí a vy si je můžete vyhledat jak dle autora, tak dle názvu. Pokud potÅ™ebujete tÅ™eba záložku nebo poznámky, není to problém.  

mobilní telefon

Otázka bude asi zda aplikace umí Äesky. Pokud vám angliÄtina dÄ›lá potíže, tak vyzkouÅ¡ejte tÅ™eba Alreader. Tato aplikace je jedna z takových vÅ¡eobecných, která umí veÅ¡keré základy a jeÅ¡tÄ› má nÄ›co navíc. A ano, je v ÄeÅ¡tinÄ›, takže nebude mít problém vlastnÄ› nikdo. Knihy můžete pÅ™idávat ruÄnÄ›, jednu po druhé, nebo aplikaci ruÄnÄ› nasmÄ›rovat na složku, kam jste si knihy dali. Pokud je máte roztrouÅ¡ené vÅ¡ude různÄ›, tak si je Alreader najde sám. Pak už můžete Äíst.  

mobilní telefon

Pokud vám nÄ›co nevyhovuje, máte velké možnosti nastavení. První bude asi velikost písma, protože to původní nemusí každému vyhovovat. Pak si lze nastavit animaci otáÄení stran, nebo ji zcela vypnout. Barevné kombinace jsou samozÅ™ejmostí, ale pokud vás nebaví hrabat se v nastavení, je tato aplikace pÅ™ipravena ihned k práci. Vůbec do nastavení nemusíte.  

Lze si nastavit i noÄní osvÄ›tlení a je zde také vyhledávací políÄko, pokud hledáte nÄ›jaký výraz. A které knihy to celé umí naÄíst. PříhodnÄ›jší otázka by byla, které neumí. Alreader zvládá vÅ¡echny běžné formáty které se u nás běžnÄ› používají. Jejich výÄet by vÅ¡ak byl příliÅ¡ dlouhý.