Krása v tom nehraje roli

28. 4. 2023 | Krása | By | 0 Comments


Mnoho lidí si pÅ™edstavuje krásu úplnÄ› jinak. TÅ™eba nÄ›kteří lidé si pÅ™edstavují krásu takovou, že tÅ™eba vypadají jako modelka a nebo nÄ›jaká hereÄka. Myslíte si, že tohle je dobÅ™e? Mnoho lidí si myslí, že krása nÄ›kdy také vychází zevnitÅ™, že jednoduÅ¡e ta duÅ¡e ÄlovÄ›ka a to tajemno a prostÄ› ta intenzita, nebo ty aury a Äakry. Tak to pÅ™esnÄ› je krása ÄlovÄ›ka. Já vám nevím, já kolikrát jsem také zkouÅ¡ela také tÅ™eba nÄ›komu domluvit, jestli by tÅ™eba dal pÅ™ednost nÄ›jaké krásné ženÄ›, která je opravdu kus. A nebo, jestli by dal tÅ™eba pÅ™ednost takové, že která je zase chytrá a také má takovou spiritualitu, kdyby ÄlovÄ›k jednoduÅ¡e nehledÄ›l na tu fyzickou krásu?

Krása pro každého znamená něco jiného.

Já chápu, že také je hodnÄ› mužů, kteří dávají pouze jenom na fyzickou krásu. Já se jim ale nedivím. Hele lidi, ruku na srdce, vy byste chodili opravdu s nÄ›jakým klukem, který je opravdu extra hodný, extra jemný, pracovitý, udÄ›lal by pro vás cokoliv, ale vypadal by opravdu jako dÄ›snÄ›? MÄ› se to nechce ani říkat, ale tÅ™eba by byl úplný opak toho vaÅ¡eho typu, který se vám normálnÄ› líbí. Musíme si zase upřímnÄ› říct, že takhle to úplnÄ› není, že mnoho lidí si myslí, že tÅ™eba mají rádi to vnitÅ™ní duÅ¡evno, ty hodnoty ÄlovÄ›ka, ty vnitÅ™ní tu povahu a rysy, povahové rysy a tak podobnÄ›, jenomže také mnoho lidí spíše dbá na tu vnÄ›jší krásu. Abych se pÅ™iznala, tak u mÄ› je to takové půl na půl.

A pro vás krása znamená co?

Já bych také chtÄ›la, aby se mi tÅ™eba z půlky hodnÄ› líbil můj partner a z půlky, aby mÄ› vyhovoval tak, jak se chová. I fyzicky a sympaticky a tak podobnÄ›. Já si myslím, že tohle je také ve vztahu opravdu hodnÄ› důležité. Nemůže být ÄlovÄ›k jenom stoprocentnÄ› krásný a nebo stoprocentnÄ› chytrý nebo milý. A tak podobnÄ›. Tohle nejde. Proto si myslím, že ÄlovÄ›k se musí spokojit s tím, že se s tím vyrovná anebo bude sám. Já dlouho byla sama a nyní toho lituji, že jsem si tÅ™eba dlouho pÅ™edtím nenaÅ¡la nÄ›jakého partnera, protože jsem mohla už tÅ™eba Å¡est let si užívat nÄ›jakého spokojeného partnerského života a krása nehraje roli.