LED technologie

3. 11. 2019 | | By | 0 Comments


Definice a historie
Nejprve si musíme povÄ›dÄ›t o Äem se zde vůbec bavíme. Jedná se o elektrotechnickou souÄástku, jenž v sobÄ› nemá na rozdíl od klasické žárovky wolframové vlákno. Na trhu se pohybovala již od roku 1980, ale to byla jeÅ¡tÄ› daleko od masivního využití. To nastalo až po roce 2014, protož nastal nový technický zlom ve vývoji. MÄ›la spoustu výhod, a proto nastalo postupné nahrazování místo té klasické. Zároveň je její princip fungování pomÄ›rnÄ› jednoduchý a výroba nenároÄná. Je mnohem více ekologická, takže to byla jasná volba pro celou Evropu pÅ™ejít na tento typ. Sami se o tÄ›chto výhodách můžete pÅ™esvÄ›dÄit zakoupením tÄ›chto produktů do celé domácnosti.
stará žárovka
ProÄ pÅ™ejít na LED technologii?
Tak hned vůbec prvním bodem je nízká spotÅ™eba. Vezmou si mnohem ménÄ› elektÅ™iny oproti wolframové vláknu. To je způsobeno tím, že pÅ™i tomto procesu vzniká spousta tepla, a to znamená veliké tepelné ztráty. Kdežto u této moderní technologie žádné vláko není, takže produkt dosahuje vysoké úÄinnosti, a navíc v nÄ›m nemá co prasknout, což způsobuje mnohem delší životnost. Pokud zakoupíte kvalitní produkt, tak se tento údaj, dostane na hodnotu až nÄ›kolik desítek hodin. Máte k dispozici vÅ¡echnu energii ihned, takže Äekání na plné nažhavení zde rozhodnÄ› neÄekejte. LED žárovekje opravdu velký výbÄ›r, takže pÅ™i poÅ™izování náhrady za klasiku nebudete mít se Å¡kálou sortimentu vůbec žádný problém. Další nespornou výhodou je mnohem vyšší odolnost proti zapínání a vypínání, a proto jsou vhodné i do míst, kde jsou potÅ™eba neustále používat tyto cykli.
velká led žárovka
Možná si nyní říkáte, že je jejich cena o nÄ›co vyšší. Toho se vůbec nebojte, protože náklady spojené s investicí se za pár mÄ›síců vrátí. To vůbec není dlouhá doba, protože poté díky jejich životnosti vydrží spoustu dalších mÄ›síců, jenž už budou ve finále vydÄ›lávat. Takže nákup se urÄitÄ› vyplatí!