Luxusní poslech hudby z gramofonových desek

17. 9. 2021 | Elektro | By | 0 Comments


Žijeme ve svÄ›tÄ› elektroniky. Neumíte si již pÅ™edstavit život bez ní. Stala se naší každodenní souÄástí. Elektronika je velmi Å¡iroký pojem. Každý z nás ji využívá v mnoha podobách.

NÄ›které využíváme téměř vÅ¡ichni. Jsou to například praÄky, lednice, mrazáky, mobilní telefony, televize nebo tÅ™eba vysavaÄ Äi rychlovarná konvice.

Další pak dle naÅ¡ich potÅ™eb a Äinností. DÄ›tské chůviÄky, kojenecké váhy, sterilizátory, Å¡icí stroje, digitální fotoaparáty, kamery nebo tÅ™eba sluchátka Äi reproduktory.

Ale Å™eknÄ›te mi, kdo v dneÅ¡ní dobÄ› doma má, Äi dokonce používá gramofon? 

Pár lidí se urÄitÄ› najde. SbÄ›ratelé a milovníci tohoto výjimeÄného kousku, ale jistÄ› to již není vÄ›c běžnÄ› používaná.

A mně to přijde jako velká škoda.

Gramofon má své kouzlo, svůj šarm a šmrnc.

gramofonová deska v gramofonu

Víte o nÄ›m nÄ›jaké konkrétnÄ›jší informace kromÄ› toho, že slouží k pÅ™ehrávání gramofonových desek? Ne? Tak se je pojÄte dozvÄ›dÄ›t!

Gramofon byl ve své dobÄ› nejvýznamnÄ›jší pÅ™ehrávaÄ zvukových záznamů.

U gramofonových desek jde o mechanický analogový záznam zvuku. 

Předchůdce gramofonu byl takzvaný fonograf. Ten ale měl mnoho nedostatků a dá se říci, že nebyl úplně promyšlený a jeho vývoj nedošel do zdárného konce pro úspěšné fungování.

Zvuk u gramofonu vzniká mechanickým přenosem kmitů. Tyto kmity se zaznamenávají v drážkách gramofonové desky. Jehla sleduje drážkový tvar a poté snímá kmity v takzvaném chvění. To se přenáší na membránu. Membrána se rozkmitá a vydává zvuk. 

ženy poslouchají hudbu

A víte co je nejlepší? PrávÄ› důvod, proÄ poslouchat hudbu na gramofonových deskách. Je to jednoduché. Specifický zvuk a dynamika! Pokud se totiž pÅ™i výrobÄ› postupovalo kvalitnÄ› a následnÄ› se desky správnÄ› skladují, pak lze záznamy na nich uchovat v původní kvalitÄ› minimálnÄ› stovky let! Žádné jiné medium toto nedokáže. Proto je pro mÄ› gramofon a jeho desky ta správná volba.