Největším konkurentem sodíkových výbojek jsou metalhalogenidové výbojky

26. 10. 2019 | Elektro | By | 0 Comments


První výbojky, co spatÅ™ily svÄ›tlo svÄ›ta, byly plnÄ›né výhradnÄ› rtutí. PozdÄ›ji rtuÅ¥ nahradil sodík a vÄ›decké týmy se následnÄ› soustÅ™edily na vývoj dalšího zdroje, který bude dostateÄnÄ› výkonný, a zároveň poskytne lepší provozní vlastnosti. Zrodila se metalhalogenidová výbojka.halogenidové výbojky pro osvÄ›tlování stadionu

Halogenidové (Metalhalogenidové) výbojky v praxi

Využití halogenidových vysokotlakých banÄ›k v praxi je velmi různorodé vzhledem k Å¡iršímu rozpÄ›tí možností inertních smÄ›sí. Plní se tzv. halogenidy, což jsou slouÄeniny kovů vzácných zemin (Dysprosium, Ytterbium, Europium, Lanthan, Yttrium atd.), s nÄ›kterými dalšími prvky, jako je sodík, rtuÅ¥, jód a brom. Každá smÄ›s tak může vytvoÅ™it rozdílné podmínky pro tvorbu umÄ›lého svÄ›tla, jež se odliÅ¡uje intenzitou, jasem, a pÅ™edevším barvou (teplotou chromatiÄnosti). Díky tomu je možno vyrobit zdroje o nízkých i vysokých mÄ›rných výkonech a svÄ›telných tocích a nasadit je do nejrůznÄ›jších praktických podmínek.
NejÄastÄ›ji se s nimi můžete setkat v podobÄ› zdrojů pro lampy umÄ›lého osvÄ›tlení pÅ™echodů pro chodce, parkoviÅ¡Å¥, nÄ›kterých víceúrovňových kÅ™ižovatek, dálniÄních nadjezdů apod. Halogenidové výbojky s nižším mÄ›rným výkonem se používají napÅ™. jako projekÄní svítidla v kinosálech a firemních prezentacích, na osvÄ›tlování sálů divadel a kin, obchodních center a dalších spoleÄenských prostor tohoto typu.hokejový zápas
NejvÄ›tší výhodou tÄ›chto zdrojů je velmi vysoký index podání barev, který umožňuje vnímat osvÄ›tlované pÅ™edmÄ›ty ve skuteÄné podobÄ›, což je důležité napÅ™. pÅ™i divadelním pÅ™edstavení anebo pÅ™i sportovním utkání. Fotbalové a hokejové stadiony byly také jedny z prvních prostor, kde se tyto výrobky zaÄaly uplatňovat již v druhé polovinÄ› 20. století. PomÄ›rnÄ› dlouhá životnost, pÅ™ibližnÄ› 10 x delší než u vláknové žárovky, snižuje náklady na jejich provoz, navíc staÄí vymÄ›nit pouze vadný kus samotné výbojky, nikoli celé svítidlo.