Nezapomeňte, konec školního roku se pomalu blíží

13. 2. 2023 | | By | 0 Comments


Pomalu nastává Äas zaÄít pÅ™ipravovat Å¡kolní výlety. StejnÄ› jako nÄ›kteří žáci, tak i nÄ›kteří kantoÅ™i se na tuto událost těší více, jiní ménÄ›. S její přípravou je totiž vždy spojena spousta starostí a papírování. Celá ta příprava ÄlovÄ›ku vezme energii, takže místo aby se na akci těšil, je jeÅ¡tÄ› pÅ™ed zaÄátkem výletu vyždímaný jako citrón. A pÅ™itom je to naprosto zbyteÄné. Nejen žáci, ale i vy, milí pedagogové, se můžete zase jednou na výlet těšit a vyrazit na nÄ›j v plné síle. Pokud nám to dovolíte a vyberete si naÅ¡i spoleÄnost RIKITAN, nebudete si muset pÅ™edem vůbec žádný program chystat. StaÄí, když k nám dÄ›ti dopravíte.

Příjemný oddech

VždyÅ¥ proÄ byste si i vy nemohli popovídat s praÄlovÄ›kem v jeskyni Å ipka? Neupekli si Å tramberské ucho, nenavÅ¡tívili minizoo ve Å tramberku a nepochovali si nÄ›jaké to zvířátko? VaÅ¡i prvňáci Äi druháci budou nadÅ¡eni nejen ze Å¡kolního výletu, ale také z vás, protože se alespoň na jeden den stanete jednou nebo jedním z nich. Uvidíte, jak bájeÄnÄ› si odpoÄinete a s jak skvÄ›lým pocitem se budete z tohoto námi pÅ™ipraveného výletu vracet domů!