Parazité, jejichž hostitelem je člověk

26. 4. 2019 | | By | 0 CommentsParazité jsou definováni jako organismy trvale Äi doÄasnÄ› žijící na úkor jiného živého organismu tzv.  hostitele.

  • vnitÅ™ní parazité – žijí uvnitÅ™ tÄ›la hostitele, vyskytují se pÅ™edevším u zvířat a nÄ›kteří se mohou pÅ™enést na ÄlovÄ›ka. Patří sem Å¡krkavky, toxoplasma, mÄ›chovci, tasemnice Äi vlasovec. Prevencí je pravidelné odÄervování domácích mazlíÄků a dodržování pravidel hygieny. Toxoplazmózou se lze nakazit i neomytou zeleninou nebo požitím syrového masa. Napadení ÄlovÄ›ka parazity se projeví obvykle problémy s trávením, bolestmi bÅ™icha atd. Příznaky jsou vÅ¡ak velmi podobné, jako u spousty jiných stÅ™evních Äi žaludeÄních infekcí a diagnostika obtížná. Navíc dlouho nemusíme žádné problémy ani zaznamenat. U dÄ›tí se může objevit roup dÄ›tský Äi Å¡krkavka dÄ›tská.
  • komár na džínách
  • vnÄ›jší parazité – žijí na povrchu tÄ›la hostitele a zde také hledají potravu. Živí se ve vÄ›tÅ¡inÄ› sáním krve. Do této skupiny patří blecha obecná, bezkřídlý parazit, který může být pÅ™enaÅ¡eÄem různých nemocí. VeÅ¡ dÄ›tská žijící ve vlasech, živí se krví a vajíÄka (hnídy) pÅ™ilepuje na vlasy. Je velmi rozšířeným parazitem, zejména v dÄ›tských kolektivech a není snadné se jí zbavit. Å tÄ›nice domácí též nemá křídla, žije Äasto nepozorovanÄ› za nábytkem, v noci vylézá a živí se krví. Bohužel prevence moc není, nepomůže kolikrát ani pravidelný úklid. Do bytu se dostane snadno, ovÅ¡em z bytu se jí nechce. Pomůže jen zásah deratizátora se speciálními koncentrovanými přípravky. Strašákem se stalo pÅ™isáté klíštÄ›. PÅ™ijít k nÄ›mu může ÄlovÄ›k snadno pohybem v přírodÄ›. NÄ›která jsou pÅ™enaÅ¡eÄi závažných onemocnÄ›ní, jako je klíšťová encefalitida, což je akutní neuroinfekce, proti které vÅ¡ak existuje oÄkování. Dále obávaná lymeská borrelióza, která má nÄ›kolik stádií a nerozpoznaná a neléÄená může vést k chronické formÄ› s různými nepříjemnými příznaky onemocnÄ›ní.

 velké klíště

Parazité byli, jsou a budou. S tím nic neudÄ›láme, ale je dobré o nich vÄ›dÄ›t, aby se ÄlovÄ›k mohl v rámci možností bránit, event. vyhledat vÄas lékaÅ™e.