Potřebuju pomoci a nevím kam

24. 9. 2020 | | By | 0 Comments


Právní poradny jsou samozřejmě placené, ty advokátní a řízené advokáty, jsou ale i takové, které poskytují služby zadarmo. Je tu sice velká šance, že to chvíli potrvá, zatímco u advokáta to budete mít za dva dny, ale zato nebudete nic platit, a ještě vám dají nezávisle na výběr z vícero možností.
3D model

Charita i neziskový sektor

Ty zejména nabízejí právní poradenství ve svých daných oblastech, například asociace pro lidi s handicapem má poradenství, které se zabývá životem handicapovaných, diskriminací proti hendikepovaným atd., zatímco například charity sociální budou nabízet i poradenství dluhové a krizové, kde můžete zajít a oni vám pomůžou s insolvencí, oddlužením nebo exekucemi.
duhové siluety
 

Studenti a praxe

Pokud bydlíte ve vÄ›tším univerzitním mÄ›stÄ› jako je Praha nebo Olomouc, urÄitÄ› můžete narazit také na studentské právní poradny – pracují v nich vÄ›tÅ¡inou studenti, kteří chtÄ›jí získat praxi v práci s klientem a v právu ke Å¡kole. Nevadí jim, že práci dÄ›lají zadarmo, a jeÅ¡tÄ› mohou nÄ›komu pomoci. Služby jsou stejnÄ› jako u charity bezplatné, supervizi nad nimi vykonávají zkuÅ¡ení advokáti, pedagogové a vyuÄující právnických fakult, což je definitivnÄ› plus. Mají také Å¡irší zábÄ›r než poradny u neziskového sektoru, neboÅ¥ se zabývají kompletnÄ› celým obÄanským právem, trestním právem a nebo například i správním. SamozÅ™ejmÄ›, každá poradna má i své limity, například v Olomouci vám neporadí s korporátními vÄ›cmi, restitucemi. Studenti také nemohou své klienty zastupovat u soudů ani v řízeních pÅ™ed mimosoudními orgány – to znamená, že váš problém zanalyzují, vysvÄ›tlí vám to a dají vám na výbÄ›r z nÄ›kolika Å™eÅ¡ení. Vy sami se rozhodujete, co si vyberete a taky na vás padá případná odpovÄ›dnost.
bílé písmo
 
Ostatně celkový problém těchto poraden je ten, že v případech, kdy vznikne škoda a nebylo to zaviněno porušením vnitřního řádu poraden, nenesou poradny jakoukoliv odpovědnost, neboť jste to vy, kteří děláte informované rozhodnutí. Samozřejmě, to nijak nepodmiňuje studenty, aby vše odflákli, jenom po nich poté nemůžete chtít, ať vám zaplatí statisíce za neúspěšnou žalobu.