Prima technika

13. 11. 2021 | Elektro | By | 0 Comments


Technika je něco, co nás všechno obklopuje. Dokážete si představit, kdyby neexistovala technika? Myslím, že by to šlo opravdu jenom těžce. Vždyť když se rozhlédnete, tak uvidíte věci, co je všechno technika. Technika a elektro je úplně všude kolem nás. A aniž si to uvědomujeme, tak elektro nás obklopuje. Elektro máme i doma a mají to i děti. I když si to nepřejete, tak technika a elektro tady s námi bude a bylo.  A ještě je stále bude. Nejvíce produktů techniky a elektra je Japonsko a Čína. Já sama jsem jednou viděla dokument o Číně, jaký má největší exporty techniky a dalších technických věcí.

Technika jenom dál poroste.

Japonsko a Čína jsou velkými vynálezci techniky. Tam to vÅ¡echno zaÄíná. Ale možná se to taky zdá tím, že to už jsou velmi velké zemÄ›, tudíž to vypadá, že jsou nejvÄ›tším vývozcem techniky a elektra a dalších technologických vÄ›cí. Technologie se taky vyuÄuje na Å¡kolách. A je tam taky mnoho techniky a elektra. Jen si vemte například tÅ™eba poÄítaÄe nebo elektronické tabule.

Motorka je prima nápad.

To vÅ¡echno je technika a musel to nÄ›kdo vymyslet a taky zrekonstruovat. A víte, co je na technice opravdu to nejtěžší? Tak například to, že to pro mÄ› musí nÄ›kdo vymyslet. Ten nápad techniky je opravdu nejtěžší. Pamatuji si sebe, když jsem na stÅ™ední Å¡kole mÄ›la nÄ›co technického vymyslet. A musím říct, že to bylo opravdu moc složité. NemÄ›la jsem ani ponÄ›tí, co bych mÄ›la vymyslet. Akorát jsem byla velmi ráda, že až to vymyslím a vÅ¡echno popíšu na papíře, tak to nÄ›kdo zkusí vyrobit. A musím říct, že jsem se u toho vymýšlení opravdu moc zapotila. Skoro nic jsem nevymyslela. Nakonec jsem vymyslela, otevírací dvířka pro koÄku v mých dveřích. Mám totiž koÄku, která ráda chodí ven, ale mÄ› nebaví ji pouÅ¡tÄ›t. Tak jsem si Å™ekla že udÄ›lám takové malé elektronické dveÅ™e pro koÄku. A musím říct, že se mi to docela povedlo. VÅ¡ichni byli z mého nápadů nadÅ¡ení, takže můj nápad se taky uskuteÄnil, dokonce byl vyhlášen jako tÅ™etí nejlepší. Takže jsem ráda, že technika u nás existuje.