Renovace ocelových konstrukcí pískováním

30. 6. 2023 | Elektro | By | 0 Comments

Montované haly a skladové prostory, dopravní prostředky, ocelové nosníky mostů, stavební překlady, ocelová schodiště, části nábytku či zahradní přístřešky – to vše a řada dalších konstrukcí či předmětů z konstrukční uhlíkové oceli podléhá nekompromisní korozi. Korozí rozumíme oxidaci povrchu některých kovů a kovových slitin a nejznámější je právě ta „ocelová“. Jistě nemusíme nikomu vykládat, jak koroze vypadá, jak se projevuje, a co dokáže. V přírodě si dovede poradit například na skládce odpadků s ocelovým plechem během několika let tak, že jej zcela rozloží.

zrezivělá lokomotiva

Přírodní proces rozkladu materiálu však není vždy žádoucí a my se mu snažíme zabránit například nátěry. I když se ale snažíme být v tomto směru pečliví a důslední, přece jen se tu a tam objeví problém. Jak korozi efektivně odstranit a jak to zvládnout v místech těžko přístupných a hůře opracovatelných, například s různými záhyby či zákoutími, kam se rukou nedostanete?

koroze ozubených kol

Pomůže pískovačka

Pískování je technologie známá mnoho let a pro průmyslové využití je to jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zlikvidovat nežádoucí korozi. Zásadní je na tom i moment, kdy není třeba vynakládat značnou fyzickou námahu, protože tu za vás obstará tryskací pistole. Pod velkým tlakem se z ní vhání na povrch zkorodovaných součástí křemičitý písek na pískování, případně jiná abraziva, a s pistolí se lze dostat i do těch nejužších otvorů a zákoutí.

Pískování povrchu kovů probíhá dvěma způsoby. Buď máte pistoli vnější, která pracuje na velkých plochách v exteriéru, například na mostní konstrukci, anebo je k dispozici pískovací box, v jehož uzavřených útrobách držíte malé předměty ve speciálních rukavicích a pískovací proces se odehrává uvnitř. Pro vnější pískování je zapotřebí dodržovat přísná bezpečnostní opatření, zejména mít k dispozici ochranné pomůcky (kuklu, speciální oblek, rukavice atd.)