Sodíkové výbojky 400 W nachází uplatnění i v zemědělské výrobě

10. 3. 2018 | Elektro | By | 0 Comments

Princip sodíkových výbojek je znám již řadu let. Používají se naprosto běžně do pouličního osvětlení a můžete se s nimi setkat i na mnoha veřejných prostorech, nebo v areálech velkých objektů, dokonce i v rostlinné zemědělské výrobě. Některé výbojky 400 W vyžadují k zažehnutí elektrického oblouku uvnitř baňky několikanásobně vyšší napětí, než je v rozvodné síti. Z toho důvodu jsou svítidla vybavena vysokonapěťovými startéry (transformátory), kde vzniká napětí až 4500 Voltů.

pěstování

Sodíkové výbojky se instalují do světel vybavených kondenzátory, které stabilizují výkyvy elektromagnetických impulsů z tlumivky. Tlumivka je zas zapotřebí k tomu, aby regulovala náběh výbojky. Tlumivka je v podstatě cívka s feromagnetickým jádrem, kde probíhá elektromagnetická indukce. Jejím cílem je zpomalit zapalování sodíkových par, které jsou pod vysokým tlakem uvnitř skleněné baňky.

Vliv sodíkových výbojek na růst rostlin

Skleníky pro pěstování rostlin musí být v některých oblastech a v určité roční době osvětlovány umělým světlem. Někteří výrobci osvětlovací techniky, např. Philips, nebo Osram, dodávají na trh sodíkové výbojky, u nichž je potlačeno červené světelné spektrum. Jde totiž o to, aby rostliny toto světlo neabsorbovaly chlorofylem a neprojevilo se to příliš bujným růstem na úkor plodů. Potlačena byla i zelená barva spektra, kterou mají rostliny tendenci odrážet. Naopak bylo zesíleno vyzařování modrého spektra.

skleník

Modrá barva světla je absorbována karotenoidy a chlorofylem, což se projevuje sytě zelenou barvou olistění a kompaktnějším a nižším vzrůstem rostlin. Pro lidské oko je takové podání barev ovšem nepřirozené a tím pádem jsou na první pohled zkreslené i barvy listů a plodů. S tímto jevem musí zemědělci počítat a vyvarovat se předčasných mylných závěrů ohledně chorob rostlin a napadení škůdci.
Absence vlnových délek červeného spektra rovněž negativně působí na vytvoření květů, proto se tyto výbojky využívají výhradně pro pěstování dřevin, mladých rostlinek, a sazenic a pro údržbu stálezelených rostlin. K pěstování rostlin na květ, případně pro prezentaci výpěstků pro širokou veřejnost pak slouží širokospektrální sodíkové výbojky, jejichž účinnost na fotosyntézu dosahuje až k 26 procentům.