Sonda Juno

12. 2. 2024 | | By | 0 Comments


Nehostinné prostředí daleko od domovské planety, mise, do které se vložila spousta kapitálu a také spousta nadějí, stroj budoucnosti a manévrovací schopnosti dosud nevídané. Takto popisují sondu, která se před pěti lety vydala na cestu k Jupiteru, její strůjci i kritikové.
Co ale o této sondÄ› a jejích vlastnostech víme? V Äem je jiná, než sondy, které NASA vypustilo do vesmíru pÅ™ed ní? Zeptali jsme se.

1. Rychlost
Sonda dokáže nabrat rychlost díky gravitaci Jupiteru, které se progresivnÄ› zrychluje na rekordy, které by na Zemi nebyly vůbec proveditelné. To dÄ›lá ze sondy Juno rekordmana – nejrychlejší produkt, který kdy lidstvo bylo schopné vyrobit. Ve finální fázi dosedání na planetu dosahovala sonda rychlosti asi 260 tisíc kilometrů v hodinÄ›, což je desetinásobek rychlosti startu raketoplánu, který vyzdvihl k mÄ›síci Neila Armstronga v Å¡edesátém devátém roce. Na oběžné dráze Jupiteru sonda zpomalí na dvÄ› stÄ› deset tisíc kilometrů, aby se pÅ™iblížila co nejblíže k mraÄnům, která si vÄ›dci pÅ™ejí vyfotografovat.

2. Titan
Aby sonda odolala magnetickému poli, které se vyskytuje na oběžné dráze Jupiteru, musí být její obal z titanu, který váží skoro dvě tě kilogramů. Dá se říct, že se jedná o protiatomový kryt, protože planeta je silně radioaktivní.

3. Solární technologie
Jelikož je tato mise nejnároÄnÄ›jší v historii, celá sonda je postavená tak, aby byla schopná fungovat i v hlubokém vesmíru, kde je tÅ™icetkrát ménÄ› svÄ›telné energie než na zemi. Proto má ty nejlepší solární technologie a také nejúspornÄ›jší elektroniku, kterou kdy ÄlovÄ›k vymyslel. PÅ™esto aby dokázala fungovat, nesmí se dostat do stínu Jupiter a tedy mimo solární záři.

4. Veřejnost
Na tom, co bude Juno fotografovat, se podílejí i obÄané. NASA vytvoÅ™ilo webovou stránku, pomocí které můžete i vy vybrat, co bude sonda Juno na Jupiteru fotit.