Součástí bezpečné jízdy je mimo jiné i vhodná žárovka H7

7. 2. 2019 | Elektro | By | 0 Comments


ÄŒelní sklo – tÄ›ch úkonů, co by mÄ›l Å™idiÄ provádÄ›t pÅ™ed usednutím za volant, je více, pÅ™iznejme si vÅ¡ak, že nÄ›které z nich buÄ zanedbáváme, nebo na nÄ› zapomeneme, anebo je dokonce obejdeme. Jedním z nich je i Äistota Äelního skla. ZvenÄí si pomůžeme snadno stÄ›raÄi, ovÅ¡em ty stírají jen omezený zorný úhel a vyplatí se dbát i na okrajové plochy skla. OvÅ¡em problematické bývá sklo zevnitÅ™, Äastokrát bývá zaprášené, aniž bychom si toho vÅ¡imli, a v chladném období roku se Äasto rosí. Zabránit se tomu dá pravidelným umýváním octovou vodou. Nezapomínejte také na to, že se z průduchů ventilátorů a klimatizace na sklo dostanou neÄistoty, které mohou vytvářet mastný film.

světla

Kvalitní osvÄ›tlení – o výbÄ›ru vhodných autožárovek toho již bylo napsáno, pÅ™esto jen nÄ›kteří z nás dbají na dostateÄný osvit. Zejména seřízení svÄ›tel a pořízení halogenových žárovek H7, které splňují souÄasné požadavky v hustém provozu a pÅ™i vyšších rychlostech jsou tím zásadním prvkem, jak zabránit stÅ™etu s cyklisty, chodci a se zvířaty. Lesní zvěř bývá nejvíce aktivní v noci a fatální srážka s mohutným srncem nebo s opilým cyklistou jedoucím z venkovské zábavy vám může pÅ™evrátit život doslova naruby.

VyÅ¡etÅ™ení zraku– mnozí z nás si stěžují, že hůře rozeznávají pÅ™edmÄ›ty a znaÄení na silnici v dobÄ› pÅ™echodu denního svÄ›tla do soumraku. NÄ›kteří Å™idiÄi to Å™eší brýlemi pro noÄní vidÄ›ní, což bývá obvykle podvod, nebezpeÄná jsou dokonce žlutá skla, která se hodí spíše pro lyžaÅ™e na sjezdovku, kdy rozptylují bílou barvu snÄ›hu. Neváhejte v takovém případÄ› navÅ¡tívit odborníka, oÄní optik vám doporuÄí speciální brýle s antireflexními skly, které lze používat i za denního svÄ›tla. Za posledních dvacet let se dle vyjádÅ™ení odborníků lidský zrak zhorÅ¡il pÅ™ibližnÄ› o dvacet procent.

silnice

Nesledujte protijedoucí vozidla– v autoÅ¡kole jen nÄ›kteří instruktoÅ™i vÄ›nují svým žákům dostateÄnou pozornost a upozorňují je na úskalí zaměření pozornosti na svÄ›tla protijedoucích aut. Vždy sledujte pravou krajnici a svou polohu korigujte podle pravé Äáry, nikoli podle svÄ›tel vozidla proti vám. Pokud vás i pÅ™esto nepříjemnÄ› oslňují, radÄ›ji zpomalte a neriskujte.