Sušička ano či ne

2. 10. 2016 | | By | 0 Comments


Také zvažujete, zda je lepší pořídit si kvalitní suÅ¡iÄku nebo suÅ¡it? Vždy je dobré říci si vÅ¡echny pro a proti a následnÄ› vyhodnotit. V dřívÄ›jších dobách suÅ¡iÄka v domácnosti znamenala pÅ™epych, v dneÅ¡ní dobÄ› si myslím, že je to nutnost, která nám nejen usnadní práci, ale prádlu dopÅ™eje množství pozitivních vlivů. A jak se tedy rozhodnout? ZaÄnÄ›me nejdříve nevýhodami.
 

Jaké jsou nevýhody suÅ¡iÄky?

Základní nevýhodou je samozÅ™ejmÄ› jistá finanÄní zátěž, kterou nákup suÅ¡iÄky pÅ™edstavuje. ObecnÄ› platí, že Äím je suÅ¡iÄka výkonnÄ›jší, Äím má více programů a Äím kvalitnÄ›jší je energetická třída, tím jsou náklady na pořízení vyšší. Druhou nevýhodou, která mÄ› napadá, je samozÅ™ejmÄ› prostor, kam suÅ¡iÄku nejlépe umístit. V tomto smÄ›ru je Å™eÅ¡ení velmi jednoduché. VlastnÄ› vám nezabere žádné místo na podlaze, protože ji lze bez potíži umístit na vaÅ¡i praÄku.
 

Jaké jsou výhody suÅ¡iÄky?

Podle mého názoru je nejvÄ›tší výhodou suÅ¡iÄky ochrana textilních vláken, a to nejen jejich kvality, ale i barevnosti. Prádlo je tedy jemnÄ›jší a není pÅ™esuÅ¡ené tak, jako když ho necháme suÅ¡it na šňůře. Suché prádlo také neobsahuje žádné pyly a prach. VÄ›tÅ¡inu prádla pÅ™i zvolení správného programu nemusíte následnÄ› ani žehlit a staÄí ho jen složit a uložit do skřínÄ›. A zcela jistÄ› oceníte i prostor, který vám vznikne sundáním prádelních šňůr v koupelnÄ› nebo odklizením sušáku z jakékoliv místnosti.

A jak vybrat tu nejlepší?

TÄ›ch základních parametrů je nÄ›kolik. KromÄ› již zmiňované ceny je důležité sledovat množství nabízených sušících programů, poÄet otáÄek, energetickou třídu, tichost chodu suÅ¡iÄky, možnost plnÄ›ní vrchní nebo Äelní a v neposlední Å™adÄ› množství usuÅ¡eného prádla za jeden cyklus. Různí výrobci nabízejí také celou Å™adu speciálních programů, například tlaÄítko úspory Äasu nebo automatické nastavení programu podle váhy a typu prádla Äi odložený start.
 
AÅ¥ už se rozhodnete jakkoliv, věříme, že oceníte pÅ™ednosti, které vám moderní technika nabízí, a že se suÅ¡iÄka stane vaším nepostradatelným pomocníkem.