Sviťte o něco levněji než doteď

23. 9. 2019 | Produkty | By | 0 Comments


Elektrická energie v naÅ¡ich zemÄ›pisných šířkách nepatří zrovna mezi komodity, které by se daly oznaÄit za levné. A to i když máme celou Å™adu uhelných a také dvÄ› atomové elektrárny. Horší navíc je, že dle vÅ¡ech informací se bude jeÅ¡tÄ› zdražovat, takže Äeské domácnosti i firmy se mají na co těšit. V takovém okamžiku je dobré zaÄít uvažovat nad tím, jak za elektÅ™inu uÅ¡etÅ™it. Nechcete-li snížit svou životní úroveň tím, že pÅ™estanete používat rozliÄná elektrická zařízení a elektrospotÅ™ebiÄe, v podstatÄ› už zbývá zaměřit se na svÄ›tla.Zapnuté svÄ›tlo.jpg

V případÄ›, že doma používáte stále zastaralé typy žárovek nebo zářivek, mÄ›li byste co nejrychleji pÅ™esedlat na modernÄ›jší technologie, které jsou, co se týÄe úspor daleko lepší. Možností, kam sáhnout, je samozÅ™ejmÄ› více, ale myslíte-li to s úsporou opravdu vážnÄ›, mÄ›li byste si zvolit nové led zářivky , respektive žárovky.

Velká úspora

Hlavním argument pro led svÄ›telné zdroje jsou samozÅ™ejmÄ› úsporné vlastnosti, které jsou násobnÄ› lepší nežli u konkurence. Není to vÅ¡ak jediný důvod, proÄ si vybrat zrovna tento druh svÄ›tel. Mimo svou nepochybnÄ› nízkou spotÅ™ebu jsou rovněž i obdaÅ™eny vysokou životností. Nevytvářejí totiž prakticky žádné teplo, díky Äemuž se jejich struktura pÅ™i používání nenaruÅ¡uje a tím pádem vydrží daleko více nežli klasické zastaralé vláknové alternativy.Úsporný zdroj svÄ›tla.jpg

Zajímavá cena

Problematická u led zářivek, žárovek a svÄ›tel obecnÄ› tak může být pro nÄ›koho cena, která je vyšší nežli u konkurence. A to i u základních modelů. Je pravda, že v posledních nÄ›kolika letech Å¡la cena dolů, ale pořád se nejedná o zboží, které by si mohl ÄlovÄ›k s nízkým příjmem bez rozmyslů§ koupit, natož pak do celého bytu. Zkuste to tedy udÄ›lat jinak a nakupte svÄ›tla pouze do místností, kde nejvíce svítíte. Další mÄ›síc pak můžete nakoupit žárovky, respektive zářivky do zbytku pokojů. Není to sice ideální Å™eÅ¡ení, ale alespoň nebudete mít najednou tak velké výdaje.