Ušetřete si čas i námahu

Velký dům

28. 4. 2023 | Dům | By | 0 Comments

Vždycky jsem chtÄ›la bydlet ve velkém domÄ›. Já si myslím, a také pÅ™edpokládám, že bych ale asi nebyla jediná, kdo by také chtÄ›l bydlet ve velkém domÄ›. Kolikrát se mi stává, že mnoho lidí mi také říká a opakuje, že kdo bude bydlet ve velkém domÄ›, že musí být snad asi milionář. Když jsem tohle […]

READ MORE

Krása v tom nehraje roli

28. 4. 2023 | Krása | By | 0 Comments

Mnoho lidí si pÅ™edstavuje krásu úplnÄ› jinak. TÅ™eba nÄ›kteří lidé si pÅ™edstavují krásu takovou, že tÅ™eba vypadají jako modelka a nebo nÄ›jaká hereÄka. Myslíte si, že tohle je dobÅ™e? Mnoho lidí si myslí, že krása nÄ›kdy také vychází zevnitÅ™, že jednoduÅ¡e ta duÅ¡e ÄlovÄ›ka a to tajemno a prostÄ› ta intenzita, nebo ty aury a Äakry. […]

READ MORE

Spaní v hotelu

5. 4. 2023 | Dovolená | By | 0 Comments

Dovolená. To je téma samo o sobÄ›. Já si myslím, že hodnÄ› lidí moc rádo jezdí na dovolenou. A nebo kam nejradÄ›ji jezdíte vy? Jezdíte nejradÄ›ji na nÄ›jaké zimní dovolené a nebo na ty letní dovolené? Když se takhle ptám lidí, tak vÄ›tÅ¡ina lidí mi Å™ekne, že nejradÄ›ji mají takové ty letní dovolené, kde opravdu veliké teplíÄko a kde […]

READ MORE

Zjistěte si, zdali je váš výběr správný

16. 3. 2023 | | By | 0 Comments

Vybrali jste si knihu Äi CD, které chcete koupit pro sebe anebo jako dárek pro nÄ›kterého ze Älenů rodiny Äi přátel? ChtÄ›li byste, aby to bylo skuteÄnÄ› to nejlepší a nebyli jste pak zklamaní? Tomu rozumíme a také proto si u nás můžete pÅ™eÄíst nejrůznÄ›jší recenze prakticky na vÅ¡e! AÅ¥ už se chcete doÄíst nÄ›co […]

READ MORE

S dodávkou na Berounce to bude prima

23. 2. 2023 | Společnosti | By | 0 Comments

Vodáctví je v naší zemi natolik rozšířené, že se dokonce podařilo zfilmovat legendární knihu Zdeňka Šmída „Proč bychom se netopili aneb vodácký průvodce pro Ofélii“. Touto romantikou již „načichlo“ několik tisíc, možná desítek tisíc nadšenců, co se rok co rok vypravují alespoň na týden užít si svobody, volného pohybu v přírodě na říční hladině s […]

READ MORE

Nezapomeňte, konec školního roku se pomalu blíží

13. 2. 2023 | | By | 0 Comments

Pomalu nastává Äas zaÄít pÅ™ipravovat Å¡kolní výlety. StejnÄ› jako nÄ›kteří žáci, tak i nÄ›kteří kantoÅ™i se na tuto událost těší více, jiní ménÄ›. S její přípravou je totiž vždy spojena spousta starostí a papírování. Celá ta příprava ÄlovÄ›ku vezme energii, takže místo aby se na akci těšil, je jeÅ¡tÄ› pÅ™ed zaÄátkem výletu vyždímaný jako citrón. […]

READ MORE

Umělá krása

8. 2. 2023 | Krása | By | 0 Comments

Co po vás znamená krása? Protože když se zeptám nÄ›koho, co pro nÄ›j znamená krása, tak mÄ› vždycky každý odpovÄ›Ä nÄ›co jiného. Kolikrát já sama jsem vlastnÄ› dumala nad tím, co znamená krása. Anebo co je vlastnÄ› ženský ideál krásy. Tohle mÄ› vždycky zajímalo nejvíce, jaká ženská postava anebo jaký ženský obliÄej je podle mužů, […]

READ MORE

Centrum přístrojů karcher

8. 1. 2023 | | By | 0 Comments

Přístroje, které nesou hrdÄ› znaÄku karcher jsou vhodné do domácnosti i do dílny, využijete je velmi dobÅ™e také na zahradÄ›. Nabídka je velmi komplexní, v podstatÄ› můžeme říct, že s tÄ›mito přístroji a stroji si vybavíte celou svoji domácnost, ale také například kancelář. Vyberte na naÅ¡em webu vhodný přístroj a pomocníka pro jakoukoliv domácí práci, […]

READ MORE

Krása je všude

22. 12. 2022 | Krása | By | 0 Comments

Milí lidé, co pro vás znamená krása? Já vím, že krása je pomíjivá a že každý člověk vnímá krásu, ale opravdu úplně jinak. Není tomu jinak také u mě. Já jako pubertální dítě jsem krásu vnímala tak, že člověk musí být opravdu hodně štíhlý, mít dlouhé blonďaté vlasy a modré oči, velké rty, a hlavně […]

READ MORE

Ušetřete si čas i námahu

5. 12. 2022 | | By | 0 Comments

DopÅ™ejte svým kvÄ›tinám vláhu a živiny na nÄ›kolik týdnů a sobÄ› tak uÅ¡etÅ™ete Äas a námahu. Ty pak můžete využít jinak, než jen zaléváním a hnojením rostlin. A co pro to musíte udÄ›lat? StaÄí si pořídit úžasné kvÄ›tináÄe znaÄky lechuza, které si můžete prohlédnout na internetových stránkách spoleÄnosti, která tyto dokonalé kvÄ›tináÄe dováží a distribuuje. […]

READ MORE
1 2 3 4 5 9