CHOVATELSKÁ STANICE

LIBAMI

Novinky | Úvod | Odkazy | Story | Memory | Kontakt | Juniorhandling | Krycí psi
Charakteristika plemen | Naši psi | Výrobky | Fotogalerie |  Štěňata


Charakteristika plemene
        

Rhodéský ridžbek / Rhodesian ridgeback

foto Vlčkovi

 

Pochází z Jižní Afriky, kde byl vyšlechtěn z původních psů afrických Hotentotů a evropských plemen, která si přivezli holandští přistěhovalci (pravděpodobně mastifů, dog, erdelteriérů, chrtů, bladhaundů). Od roku 1922 má svůj standard, o nedlouho poté byl i mezinárodně uznaný.

Popis: Větší silný a svalnatý harmonicky stavěný pes s pruhem obráceně rostoucí srsti na hřbetě ("ridgem"). Hlava středně velká, s dlouhým, silným a poměrně hlubokým čenichem, dlouhá, mezi ušima široká, s plochou lebkou, výrazným stopem a napjatými pysky. Oči kulaté a jasné. Uši vysoko nasazené, středně velké, u nasazení široké a pozvolna se zužující, přiléhající k hlavě. Krk delší, silný, bez laloku. Tělo s hlubokým a prostorným, ale ne příliš širokým hrudníkem, pevným hřbetem a dobře osvalenými žebry. Končetiny rovné, silné, osvalené, suché. Ocas u kořene silný, postupně se zužující, nesený v mírném zatočení vzhůru. Srst krátká, hustá, hladká a lesklá, s charakteristickým "ridgem", tedy pruhem obrácené srsti na hřbetě, jenž je typickým znakem plemene. Hřbetní pruh je základním charakteristickým znakem tohoto plemene. Ridge musí být jasně ohraničený, symetrický a směrem k zádi se zužuje. Musí začínat bezprostředně za lopatkami a dosahovat až ke kyčelním hrbolům. Na obou stranách zakončen vírem srsti (korunkou). Zbarvení světle až červeně pšeničné. Pár bílých chlupů na hrudi a na prstech je přípustných, větší skvrny však jsou nežádoucí. 

Charakteristika: Živý, pohyblivý a vytrvalý pes, aktivní i při vysokých teplotách. Vůči cizím si uchovává odstup, vůči své rodině je oddaný a ve vztahu k dětem spolehlivý. Projevuje sklony k nezávislosti. 

Zvláštní nároky: Vyžaduje hodně pohybu v přírodě a důsledné vedení bez přílišné tvrdosti. K jeho zvládnutí je zapotřebí i fyzická síla. Hodí se spíše do domu se zahradou než do městského bytu. Má rád teplo. 

Užití: Původně lovecký pes, většinou lovil ve skupinách po dvou nebo po třech a jeho původní úlohou bylo vyslídit velkou zvěř (především lvy) a díky své obratnosti ji zastavit, dokud se nepřiblížil lovec. Užíván byl také ke střežení stád dobytka a obydlí před nebezpečnými šelmami. K tomuto účelu se částečně používá i dnes. Jinak převážně společenský pes sportovního typu, dobrý hlídač. 

Výskyt: Velmi rychle se rozšířil v celé Evropě. I u nás dnes patří k nejpopulárnějším plemenům. 

Možná záměna: Vzhledem k ridgi nepravděpodobná. Z jiných plemen ho má pouze thajský ridgebackem, jenž je však psem zcela jiného, primitivního typu. 

pes: 36,5 kg, 63-69 cm
fena: 32 kg, 61-66 cm

Autor:  Martin Smrček, Lea Smrčková

Země původu: Jižní Afrika. Již v 17.století byl popsán v oblasti jižní Rhodesie (dnešního Zimbabwe) pes, který měl pruh srsti rostoucí obráceně. Původní využití bylo nahánění ve skupině velkých kočkovitých šelem a hlídací pes. Dnes jej najdeme jako psa rodinného, pozorného hlídače, výborného společníka, který na rodině velmi lpí.                                                                                                         

Povaha: Toto charakterní plemeno je inteligentní a chytré. RR je k cizím osobám zdrženlivý, ke svým lidem se chová otevřeně a je jim velmi věrný. Je vyrovnaný a sebejistý, odvážný, ostražitý a velmi vytrvalý. Má vynikající čich a nelze mu odepřít lovecký instinkt. Doma se chová velmi klidně. Štěká pouze v případech, kdy se skutečně něco děje.

Společenská charakteristika: Seznámíme-li  RR s kočkami a jinými domácími zvířaty již jako štěně, ani později s nimi nemá žádné problémy. Plemeno má rádo děti. Obecně vychází dobře s jinými psy. Přátele rodiny vesele vítá. Při nepřítomnosti pána je tento pes na stráži. K neznámým lidem se chová vyčkávavě, ne však agresivně.

Péče: Srst není náročná na údržbu.

Standart:

Standard zpracovaly kynologické organizace Kennel Union of South Africa a Simbabwe Kennel Club.

DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO PŮVODNÍHO STANDARDU: 10.12.1996

POUŽITÍ: Rhodézský ridgeback se stále ještě používá v mnoha částech světa k lovu zvěře, ale těší se mimořádné oblibě také jako hlídací pes a člen rodiny.

KLASIFIKACE FCI:
Skupina 6 - honiči, barváři a příbuzná plemena
Sekce 3 - příbuzná plemena
Bez zkoušky z výkonu

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Rhodézský ridgeback je v současnosti jediným uznávaným plemenem pocházejícím z jižní Afriky. Jeho předky lze vysledovat do kapské kolonie, kde se smísili se psy dřívějších pionýrů i se zpola domestikovanými psy Hotentotů, kteří měli na hřbetě hřeben. Rhodézský ridgeback většinou lovil ve skupinách po dvou nebo po třech a jeho původní úlohou bylo vyslídit velkou zvěř (především lvy) a díky velké obratnosti ji zastavit, dokud se nepřiblížil lovec. Původní standard zpracoval v roce 1922 v Bolawayo (Rhodézie) F.R.Barnes. Tento standard byl založen na standardu dalmatina a v roce 1926 ho uznala jihoafrická kynologická organizace Kennel Union of South Africa.

CELKOVÝ VZHLED: Rhodézský ridgeback by měl být harmonicky stavěný, silný, svalnatý, obratný a aktivní, symetrický z profilu a při pohybu střední rychlostí vysloveně vytrvalý. Hlavní důraz se klade na pohyblivost, eleganci a funkční zdraví bez jakýchkoliv tendencí k nadměrně mohutnému vzhledu. Zvláštností plemene je hřeben na hřbetu ("ridge"), což je pruh srsti, jež roste opačným směrem než na zbývajících částech těla. Hřbetní pruh je základním charakteristickým znakem tohoto plemene. Ridge musí být jasně ohraničený, symetrický a směrem k zádi se zužuje. Musí začínat bezprostředně za lopatkami a dosahovat až ke kyčelním hrbolům. Hřeben na hřbetě smí vykazovat jen dva víry srsti ("crowns"), jež jsou stejného tvaru a jsou umístěny symetricky proti sobě. Dolní okraje vírů nesmějí přesahovat přes horní třetinu hřbetního hřebenu. Dobrá průměrná šířka hřbetního hřebenu (ridge) je 5 cm (2").

CHOVÁNÍ / POVAHA: důstojná, inteligentní, vůči cizím zdrženlivá, ale bez náznaků agresivity nebo bázlivosti.

HLAVA: MOZKOVNA: Lebka: Lebka by měla být střední délky (šířka mezi ušima a vzdálenosti od vrcholu týlního hrbolu až ke stopu a od stopu ke špičce čenichu by měly být stejné), plochá a široká mezi ušima; je-li pes v klidu, netvoří se mu na hlavě žádné vrásky. Stop: Stop by měl být výborně vyznačen: profil od vrcholu týlního hrbolu až ke špičce čenichu nesmí tvořit přímku). OBLIČEJOVÁ ČÁST HLAVY: Nosní houba: Nos by měl být černý nebo hnědý. Černý nos by měl ladit s tmavýma očima, hnědý nos s jantarově zbarvenýma očima. Tlama: Tlama by měla být dlouhá, hluboká a silná. Pysky: Pysky by měly být pevně napjaté a dobře přiléhat k čelistem. Čelisti / zuby: Čelisti silné, s dokonale uzavřeným zámkem a úplným nůžkovým skusem. To znamená, že horní řezáky těsně přesahují dolní řezáky a v čelistech jsou posazeny kolmo. Zuby musejí být dobře vyvinuté, to platí zvláště o špičácích a trhácích. Líce: žádné líce. Oči: Oči by měly být posazeny ve střední vzdálenosti od sebe, kulaté, jasné a jiskřící, s inteligentním výrazem. Jejich barva by měla ladit s barvou srsti. Slechy: Uši nasazené poměrně vysoko, střední velikosti, u kořene velmi široké a zužující se k zaoblené špičce. Uši by měly být neseny přilehlé k hlavě. KRK: Krk by měl být poměrně dlouhý, silný a bez volné kůže na hrdle.

TRUP:
Hřbet: Silný.
Bedra: Silná, svalnatá a lehce klenutá.
Hruď: Neměla by být příliš široká, ale velmi hluboká a prostorná; nejhlubší bod hrudní kosti by měl dosahovat k lokti.
Předhrudí: Při pohledu ze strany by mělo být patrné.
Žebra: přiměřeně klenutá, nikdy by neměla být sudovitá.

OCAS : U kořene silný, směrem ke špičce ocasu se pozvolna zužuje, není ale hrubý. Přiměřené délky, není nasazen příliš nízko, ani příliš vysoko, nesen lehce zahnutý, ale nikdy nekroužkuje.

KONČETINY:
HRUDNÍ KONČETINY: Hrudní končetiny by měly být zcela rovné, silné a se silnými kostmi; lokty přiléhají ke hrudníku. Při pohledu ze strany by měly být hrudní končetiny silnější než při pohledu zepředu. Silné zápěstní klouby, přední nadprstí postaveno lehce šikmo.
Plece: Šikmo uložené lopatky by měly jasně vyznačeny, plece svalnaté, jež dávají tušit velkou rychlost.
PÁNEVNÍ KONČETINY: Osvalení pánevních končetin štíhlé, koleno dobře úhlené, nárt krátký.
Tlapy: kulaté, s dobře sevřenými a klenutými prsty.

POHYB: Prostorný, volný a energický.

OSRSTĚNÍ :
SRST: Srst by měla být krátká a hustá, hladká a lesklá; srst není vlnitá ani hedvábná.
BARVA: Světle pšeničná až červená pšeničná. Trocha bílé na hrudi a na prstech je přípustná, velké bílé skvrny na těchto místech nebo na břiše jsou nežádoucí. Tmavá tlama a tmavé uši jsou přípustné. Příliš mnoho černých chlupů v srsti je nežádoucí.

VELIKOST A HMOTNOST:
Požadovaná kohoutková výška:
Psi: 63 cm (25") až 69 cm (27")
Feny: 61 cm (24") až 66 cm (26")
Hmotnost:
Psi: 36,5 kg (80 liber)
Feny: 32 kg (70 liber)

VADY: jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru ke stupni odchylky.

POZNÁMKA : psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

 

 

Zpět

 

 

 

 

..:: TEL   777 587 649 ::..