CHOVATELSKÁ STANICE

LIBAMI

Novinky | Úvod | Odkazy | Story | Memory | Kontakt | Juniorhandling | Krycí psi
Charakteristika plemen | Naši psi | Výrobky | Fotogalerie |  Štěňata

štěňata - puppies  2013
   Jack Russell Terrier  litter  " I "

6.6.2013 se narodila štěňátka - the puppies were born.
Plánovaný odběr - ready to go - 25.7.2013             

CHOVATELSKÝ SERVIS   

JRT s PP nebo bez?
Mýty, rozdíly a finance.

Proč nekupovat štěně  bez Průkazu původu?! 
    

dam B´Ozzie Lisa Libami                                          sire  JCH Dobiáš z Velfíku
Belgie / Francie                                                                                        Austrálie

                   

Babička ze strany matky Ozzie Lisa pochází z Belgie, dědeček ze strany matky Atrix z Francie, kdežto oba rodiče otce Dobiáše jsou z Austrálie. To zaručuje absolutní nepříbuznost a velkou genovou variabilitu. Široký genofond je nejlepší zárukou pevného zdraví štěňátek a prakticky vylučuje možnost výskytu genetických vad, jak je tomu možné u příbuznějších spojení. V rodokmenu rodičů nejsou žádní čeští předkové, štěňátka z tohoto spojení jsou absolutně nepříbuzná na český chov.
Otec Dobiáš z Velfíku je úspěšný pes, prakticky na všech svých výstavách obsadil první místo a získal titul. Je narozený v ČR po rodičích importovaných z Austrálie. Jeho otec Multi.CH. Lemosa Hopes MANDRAKE "Wizard" je jedním z nejlepších JRT u nás.

Oba rodiče mají vyšetření luxace patelly 0/0, vyšetřeno oční pozadí - PRA, CAT, LL negativní, audiometrická testace BAER - oboustranně normální potenciály, oboustranně slyšící. U otce v únoru 2013 a u matky před krytím provedeno vyšetření krve včetně celkové biochemie včetně sono vyšetření ledvin. Oba rodiče mají správný tvar i uložení ledvin a správnou funkci štítné žlázy (29 a 28 ng/l).
Jsou absolutně zdraví a toto spolu s jejich absolutní nepříbuzností je vysokou zárukou zdraví štěňátek, což je prvořadé. Otec je aktivní canissterapeutický pes ve speciální škole v Poličce, kam dochází 1x týdně. Je rovněž aktivním loveckým psem, vynikající v norování. Oba rodiče provozují a milují coursing i agility.
Předností obou rodičů je silná a pevná kostra, korektní stavba těla, krásná hlava a neagresivní a přátelská povaha. Oba mají vynikající pohyb.

otec Dobiáš
Očekáváme štěňátka kvalitního exteriéru a pevné, přátelské a aktivní povahy. Štěňátka budou vhodná k dalšímu chovu a hlavně jako zdravý rodinný přítel.

Wizard děd - otec Dobiáše

Grandma of this litter Lisa comes from Belgium, grandfather Atrix from France, while both parents of father Dobias are from Australia. This ensures absolute foreignness and a large genetic variability. Wide gene pool is the best guarantee of good health puppies and virtually eliminates the possibility of genetic defects, as is more akin to the connection. In the pedigree of parents aren´t  no czech ancestors, puppies from this litter are completely unrelated to Czech breeding.
Father Dobiáš of Velfíku is successful male virtually all their exhibitions took first place and won the title. It is born in the Czech Republic
from parents imported from Australia. His father Multi.CH. Lemosa Hopes Mandrake "Wizard" is one of the best JRT with our country.
Both parents have examination patella luxation 0/0, eyes tests - PRA, CAT, LL negative, audiometric testing of BAER - both normal potentials, bilateral hearing. The father in February 2013 and mother before mating have blood tests including total biochemistry, including ultrasound examination of the kidneys. Both parents have the right shape and saving kidney and proper functioning of the thyroid gland (29 and 28 ng / l). They are absolutely healthy and this together with their absolute foreignness is a guarantee of high health puppies, which is paramount. Father is active canissterapeutic dog at a special school in Polička 1x a week. It is also an active hunting dog, excellent in bolting. Both parents love coursing and agility.
The advantage of both parents is strong and solid skeleton, correct physique, beautiful head and non-aggressive and friendly nature. Both have excellent movement.We expect puppies quality exterior and solid, friendly and active nature. Puppies will be suitable for breeding, and especially as a healthy family friend.
 


 

 

1.   "LANDO"
Iceberg Hunter of Libami 
 

pes / male, bílý s hnědými znaky / white with brown markings

 
2.   "MICCO"
Illegal Intention of Libami
  ♂

pes / male, bílý s hnědými znaky / white with brown markings

 
3.   "RUNE"
Icing on the Cake Libami 

fena / female, bílá s hnědými znaky / white with brown markings 

 
4.   "PAITA"
Indian Giver from Libami 

fena / female, bílá s hnědými znaky / white with brown markings 

export the Slovakia

 

 

20.2.2014    PAITA

 

3.10.2013 PAITA

 

16.9.2013 PAITA

 

11.7.2013 štěňátka mají 5,5 týdne, již chodí ven a užívají si krásné dny. Jsou krásná, veselá a nebojácná.
Puppies are 5,5 weeks old, they go out and enjoy the beautiful days. They are beautiful, cheerful and fearless.
 
 

 

 

2.7.2013 štěňátka mají 3,5 týdne, dostali své první jídlo a přestěhovali jsme je do většího. Jsou nebojácná a aktivní. Zde jsou nové fotografie.
Puppies are 3,5 weeks old. There are new photos.


Rune
 
   
   

 

25.6.2013 štěňátka mají 2,5 týdne, váží 770 - 860 g. Jsou velká a silná, prospívají výborně.
Jsou poprvé odčervena, dostávají také probiotika, aby dobře trávila. Zde jsou nové fotografie.
Puppies are 2,5 weeks old and they weigh 770 - 860 g. They are very strong and they are doing very well. They were dewormed for the first time, they also receive probiotics so that they can digest well. Here are the new photos.

RUNE  
   
PAITA  
   
LANDO  
   
MICCO  

 


                     
17
.6.2013  štěňátka mají 11 dní. V minulém týdnu jsme bohužel přišli o nejmenší fenku. I po týdnu dokrmování nezesílela, neměla sací rexlex.
Ostatní jsou velmi aktivní a pravidelně přibírají. Máme dva pěkné a silné pejsky a dvě fenky.
V tuto dobu je jedna volná fenka k rezervaci.

kluci / boys  
   
Lando  
   
Micco  
   
holky / girls  
   
Paita  
   
Rune  

 

6.6.2013 se narodila štěňátka. Je jich pět, tři fenky a dva pejsci.
The puppies were born. We have 3 females and 2 males wonderful colours and markings.

Štěňátka mají překrásné zbarvení. Všechna jsou aktivní a kromě jedné menší fenky velmi vyrovnaná. Je to překrásný vrh co se týče zbarvení.
Jména jsou zatím pouze orientační, stejně jako jejich rozdělení. Při včasné rezervaci je možná změna.

   Puppies have beautiful color. All are active and very balanced. It's a beautiful litter.
 

kluci / boys  
   
LANDO  
   
MICCO  
   
holky / girls  
 
   
PIPSY  
   
RUNE  
   
PAITA  
   

       
 

 

 

 

..:: TEL   777 587 649 ::..

Pro více informací a rezervaci štěňátka nás, prosím, kontaktujte.
For more information and reservation of puppy contact me, please.

libami@seznam.cz